Feng shuiRozbor Feng Shui

K čemu mi Rozbor poslouží? Co obsahuje výsledný dokument?

Sairi

K čemu mi Rozbor poslouží? 

Rozbor obsahuje mnoho užitečných informací pro široké spektrum života (bydlení, vztahy, zdraví, finanční prosperita, a další). Hlavní využití je pro sféru bydlení, kdy vám Rozbor pomůže pochopit viditelné i neviditelné vlivy, jež ovlivňují kvalitu vašeho bydlení a celkově života. Dozvíte se, jaké máte příznivé směry (kde spát, kde pracovat apod.), odhalí vám místa, která můžete podpořit pro hojnost, štěstí a rodinou harmonii; odhalí také místa, kde mohou vznikat nepříjemné situace, jako hádky a neštěstí; doporučím vám harmonizační (takzvané léčebné prostředky), navrhnu barevnost výmalby a další. Součástí Rozboru je i osobnostní profil každého posuzovaného člena domácnosti nebo pracovního kolektivu.

 

Co se v rozboru posuzuje? 

Principy Feng–Shui lze aplikovat na byt - dům - zahradu - určitý sektor (jedna místnost, pracovní stůl, a jiné) nebo větší územní celek či urbární zásah. Vychází se ze stávajícího stavu posuzovaných prostor. Rozbor lze zpracovat i pro studii nebo pro návrh rekonstrukce.

 

Co Rozbor obsahuje?

 Rozbor obsahuje rozsáhlou textovou a grafickou část.

 Zjednodušeně lze říci, že Rozbor obsahuje: osobní profil, vyhodnocení vhodnosti bytu/ domu vzhledem k osobní afinitě, matrici aplikovaných technik, vypracovaný návrh doporučených změn, upravený půdorys s výslednou diagnózou - předpisem barevnosti (výmalby), materiálů a doplňků (harmonizační FS prostředky). Rozsah Rozboru se může individuálně lišit.

Podrobný obsah Rozboru:

obsah, základní informace, podklady od klienta, fotografie, rozsáhlá textová část a grafická část

Textová část obsahuje:

* Osobní profil každé osoby (Ming Kwa, základní horoskop, předzvěst na 3 roky)

* Harmonizace vztahů

* Ming Kwa domu, včetně harmonizace domu a obyvatel

* Letící hvězda a kondice domu

* Předpis barev a doplňků pro jednotlivé sektory

* Shrnutí pro jednotlivé místnosti 

Grafická část obsahuje:

* Stávající půdorys s matricí technik Ba Gua, Ba Zhai a Letící hvězdy (pauzovací papír/tisk dohromady)

* Vyznačené problémy a doporučené změny

* Celkový předpis

* Diagnóza bytu/ podlaží

 

V případě zájmu klienta lze řešit i přilehlé okolí stavby, jako je předprostor/ předzahrádka a zahrada. Aplikovanými technikami lze získat konkrétní informaci, kudy k domu proudí Štastná energie, kde umístit vodu na pozemku a jiné. 

 

Jak vypadá výsledný Rozbor?

 Klient dostává do rukou dokumentaci ve formátu A4 (popř. A3) se zpracovanou textovou a grafickou částí. Vložen je i pauzovací papír s matricí aplikovaných technik. Dokumentace je sesazené do folie s lištou. Grafická část může být ruční či digitální. Obsah Rozboru je přibližně 10 listů.

 

Jak Rozbor získat?

Kontaktujte mne. Domluvíme si osobní setkání, které vždy preferuji před započetím spolupráce.

 

Rozboru Feng Shui tedy předchází úvodní schůzka - konzultace, stanovení rozsahu práce a finanční záloha ve výši poloviny částky objednávaného rozboru.

 

 Nezbytnými podklady pro práci jsou:

adresa, půdorys současného stavu, data narození osob, datum kolaudace domu

 

Pokud klient nedodá potřebné plány/půdorysy, je nutné zaměřit a digitalizovat současný stav posuzovaných prostor. Cena za zaměření prostor a vytvoření výkresu je individuální dle velikosti prostor a požadavků klienta na typ zobrazení (plánek digitální nebo pouze ruční).

 

Hodnota rozboru:

Cena Rozboru odpovídá náročnosti zakázky, která nemusí být závislá na velikosti posuzovaných prostor. Předběžné cenový rámec:

* Rozbor pro byt do 60 m2, 2 - 4 osoby: od 5.500,- Kč

* Rozbor pro byt do 120 m2, 2-5 osoby: od 8.000,- Kč

* Rozbor pro malý dům, 1-2. podlaží, 2 - 4 osoby: od 10.000,- Kč

* Rozbor pro větší dům, 1-3. podlaží, 2 - 6 osoby: od 15.000,- Kč

* Rozbor pro firmu: individuální cenová nabídka

 

Několik slov na závěr:

"Ať se díky cílenému uspořádaní prostor dle principů Feng Shui cítíme dobře, dosáhneme úspěchu, štěstí a ať naše vztahy a zdraví vzkvétají."