Architektura školní projekty WINERY- stavba v krajině- viniční hospodářství Strachotín

2011-2012 LS | BSP- A5 | ústav urbanismu | vedoucí práce: Prof. doc. Ing. arch. Hana Urbášková PhD.

oceněný projekt


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+