Architektura školní projekty Novostavba hasičské zbrojnice- SDH Brno- Královo Pole

010-2011 ZS | BSP- AT3 | ústav navrhování | vedoucí práce: Ing. arch. Vítězslav Nový

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+