Architektura školní projekty ART & ARCHITECTURE- Dům pro malíře Petra Kvíčalu

2009-2010 ZS | BSP- A1 | ústav navrhování | vedoucí práce: Prof. Ing. arch.Petr Pelčák

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+