Feng shuiPoradenství a konzultace

Jak poradenství a konzultace probíhá? Co můžete čekat? Jaká je cena?

Sairi

1.   Úvodní schůzka - konzultace

Obsahem úvodní schůzky - konzultace je osobní setkání, a to ideálně přímo v místě, které se bude posuzovat (případně posezení nad plánkem prostor včetně fotografií). Během návštěvy řešených prostor místo společně projdeme. Dále si prostor také osobně zavnímám - nacítím a zaměřím kompasem.  Prohlédnu si přilehlé okolí a zjistím další důležité faktory. S klientem si popovídáme jak o místě, tak i o jeho osobním životě, zdraví, vztazích a tématech, jež potřebuje řešit. Případně si vytvořím potřebnou fotodokumentaci pro další práci (FS rozbor, řešení interiéru, atd.). Domluvíme se na obsahu a rozsahu práce. Předpokládaným pokračováním je vypracování Rozboru - viz. Rozbor Feng Shui.

Doba schůzky:

Osobní setkání vždy preferuji před započetím spolupráce:)

 Záleží na velikosti řešených prostor a na individuálních potřebách klienta. Předpokládaná doba je 1,5 - 3 hodiny.

Cena:

Osobní schůzka - konzultace 800,-Kč/h. Doprava se řeší individuálně (8,-Kč/km).

 

Cena za zaměření prostor (není-li výkresová dokumentace stávajícího stavu) a následná digitalizace/ ruční vykreslení je individuální dle velikosti prostor a požadavků klienta na typ zobrazení.

 

2.   Poradenství s přípravou

Poradenství probíhá vždy osobně, a to přímo v posuzovaných prostorách/na posuzovaném místě. Během návštěvy si byt/ dům společně projdeme. Prostor si také osobně zavnímám - nacítím. S klientem si popovídáme jak o místě , tak i o jeho osobním životě, zdraví, vztazích a tématech, jež potřebuje řešit. Případně si vytvořím potřebnou fotodokumentaci pro další práci (podrobnější rozbor, řešení interiéru, atd.).

Schůzce předchází příprava, kdy si připravím na základě dodaných podkladů (plánku/ půdorysu, s vyznačeným severem!) zakreslení sektorů dle systému Ba Gua. Pro každého člena domácnosti (či pracovníka ve firmě) si připravím na základě data narození osobní profil obsahující: Ming Kua a základní horoskop, vhodné/nevhodné směry, předzvěst na tři roky. Lze také vypracovat vzájemnou harmonizaci osob.

Během schůzky podrobně vyznačím v půdoryse místa, která si zaslouží potřebnou péči. Vyhodnotím místa, která bude třeba posílit léčebnými prostředky, změnou uspořádání nábytku, či novou výmalbou. Současně nalezneme efektivní řešení pro změny (změna postele, pracovního stolu apod.), tak aby se každý člen cítil dobře a proudění energie v prostoru mělo na něj příznivý vliv.

Poradenství s přípravou je zjednodušenou, nebo-li základní formou Rozboru Feng Shui.

Potřebné vstupní podklady pro přípravu:

Půdorys současného stavu, data narození osob užívajících prostor

Doba schůzky:

Předpokládaná doba je 2,5 hodiny.

Cena:

Poradenství včetně přípravy se pohybuje v rozmezí 3 000 - 8 000 Kč, dle počtu osob a velikosti prostor. Doprava se řeší individuálně (8,-Kč/km).